Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2018

Bete samt nöt- och lammköttsproduktion : klimatindikatorer för nöt- och lammköttsproduktion inklusive bete och foder

Hessle, Anna

Published in

Title: Indikatorer för att följa effekter av ett förändrat klimat samt anpassning inom jordbrukssektorn

Publisher: Jordbruksverket