Skip to main content
Report, 2018

Det småskaliga kustfiskets förändrade förutsättningar och mervärden

Keywords

kustnära fiske; yrkesfiske

Published in

Urban and rural reports
2018, number: 2018:1
ISBN: 978-91-85735-54-9, eISBN: 978-91-85735-53-2
Publisher: Department of Urban and Rural Development, Swedish University of Agricultural Sciences

Editors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development

UKÄ Subject classification

Other Agricultural Sciences not elsewhere specified
Fish and Wildlife Management
Social Sciences Interdisciplinary

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/98047