Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2006

Placeringen av avverkningsresterna med den nya metoden för skörd med ett ackumulerat skördeaggregat

Lehtimäki, J

Published in

Info från projektet Bioenergi från skogen
2006, number: INFO från projektet 104
Publisher: SLU-BTK

UKÄ Subject classification

Forest Science
Renewable Bioenergy Research

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/9811