Skip to main content
Report, 2018

Arters spridning i en grön infrastruktur

Berglund, Håkan; Sundberg, Sebastian; Eide, Wenche

Abstract

Denna rapport innehåller fem kapitel som tillsammans ska bidra med vetenskapligt faktaunderlag och vägledning i olika frågor om arters spridning och spridningsmöjligheter – eller konnektivitet som det också kallas. I kapitel 1 ges en översikt av hur arbetet med grön infrastruktur kan organiseras och hur kunskap om arters spridning och konnektivitet kan vägas in i analyser. Kapitel 2 ger en introduktion till facktermer och matematiska modeller som används för att beskriva arters spridning och konnektivitet. Kapitel 3 och 4 innehåller kunskapsöversikter med fokus på forskningsstudier av djurs, växters och svampars spridning i skog samt i andra terrestra landskapstyper (gräsmarker, våtmarker och fjäll). I kapitel 5 översätts det som framkommit i kunskapsöversikterna till vägledning om när och hur spridning och konnektivitet bör vägas in i analyser av grön infrastruktur.

Keywords

arters spridning; grön infrastruktur; kunskapsöversikt

Published in

ArtDatabanken Rapporterar
2018, number: 19
eISBN: 978-91-87853-35-7
Publisher: ArtDatabanken SLU

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre

Associated SLU-program

Biodiversity

UKÄ Subject classification

Ecology
Botany
Zoology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/98140