Skip to main content
Report, 2018

Aluminiumbehandling av bottensedimenten i sjöarna Växjösjön och Södra Bergundasjön

Huser, Brian; Köhler, Stephan

Keywords

Växjösjön; Bergundasjön; aluminiumbehandling; bottensediment; miljökonsekvenser

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2018, number: 2018:14

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences
Oceanography, Hydrology, Water Resources
Geochemistry

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/98148