Skip to main content
Factsheet, 2018

Fysisk träning för renskötare

Lavesson, Lillian; Lunner Kolstrup, Christina

Keywords

renskötare; konditionsövningar; fysisk träning; styrka; uthållighetsträning

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2018, number: 2018:8
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Lavesson, Lillian

UKÄ Subject classification

Environmental Health and Occupational Health

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/98155