Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2018Open access

Fysisk träning för renskötare

Lavesson, Lillian; Lunner Kolstrup, Christina

Keywords

renskötare; konditionsövningar; fysisk träning; styrka; uthållighetsträning

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2018, number: 2018:8Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet