Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2018

Mängden och tillämpningen av lagkrav oroar och begränsar företagandet på landsbygden

Lans Strömblad, Helena; Bergström Nilsson, Sara; Lunner Kolstrup, Christina

Keywords

lantbruksföretag; lagkrav

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2018, number: 2018:12
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet