Skip to main content
Factsheet, 2018

Mängden och tillämpningen av lagkrav oroar och begränsar företagandet på landsbygden

Lans Strömblad, Helena; Bergström Nilsson, Sara; Lunner Kolstrup, Christina

Keywords

lantbruksföretag; lagkrav

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2018, number: 2018:12
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Lans Strömblad, Helena
Växa Sverige
Bergström Nilsson, Sara
Hushållningssällskapet Halland

UKÄ Subject classification

Economics
Law (excluding Law and Society)

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/98156