Skip to main content
Factsheet, 2018

Kontroll av lantbruk - orimliga konsekvenser oroar

Bergström Nilsson, Sara; Lans Strömblad, Helena; Lunner Kolstrup, Christina

Keywords

lantbruksföretag; djurskyddskontroller; lagkrav

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2018, number: 2018:11
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Bergström Nilsson, Sara
Hushållningssällskapet Halland
Lans Strömblad, Helena
Växa Sverige

UKÄ Subject classification

Economics
Horticulture
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/98159