Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2017Open access

Blädningsbruk - fungerar långsiktigt men kräver fullskiktad skog

Lundqvist, Lars

Keywords

blädning; blädningsbruk; skogsproduktion; inväxning

Published in

Fakta. Skog
2017, number: 2017:14
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet