Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2019Open access

Smågrisdödlighet : en parallell jämförelse mellan två boxsystem i kombination med optimala skötselrutiner

Olsson, Anne-Charlotte; Botermans, Jos; Englund, Jan-Eric

Keywords

smågrisar; dödlighet; boxsystem; grisuppfödning

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2019, number: 2019:2Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Olsson, Anne-Charlotte

   • Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT], Swedish University of Agricultural Sciences
   • Botermans, Jos

    • Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT], Swedish University of Agricultural Sciences
   • UKÄ Subject classification

    Animal and Dairy Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/98215