Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2018Open access

Virusförande bladlöss i potatis, oljeväxter och stråsäd – risk för lusskador 2019?

Kvarnheden, Anders

Abstract

Södra Sverige har 2018 upplevt en ovanligt mild och lång höst, och sugfällorna i Alnarp och Ingelstorp har i oktober fångat ett mycket stort antal bladlöss, vilka gynnats av vädret. Tidigare år med stora populationer av bladlöss under hösten har varit förknippade med virusangrepp på höstgrödor. Det har därför nu i höst varit en stor risk för för angrepp av rödsotvirus på höstsäd och Turnip yellows virus på höstoljeväxter. Omfattningen av skador orsakade av virusinfektion är sedan i hög grad beroende på om bladlössen bar på virus och har etablerat sig i mottagliga grödor samt i vilken utsträckning bekämpning av bladlöss har gjorts.

Keywords

bladlöss; rödsotvirus; höstsäd; Turnip yellows virus; höstoljeväxter

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2018, number: 71Publisher: Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet

Conference

Södra Sveriges växtodlings- och växtskyddskonferens (Växjö möte), 4-5 December 2018, Växjö, Sweden