Skip to main content
Report, 2006

En Strategi för landsbygdsforskning

Waldenström, Cecilia; Westholm, Erik

Keywords

landsbygdsutveckling; landsbygdsforskning; landsbygdspolitik

Published in


ISBN: 978-91-38-22662-9
Publisher: Statens Offentliga Utredningar Fritzes