Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2006

En Strategi för landsbygdsforskning : Underlag till landsbygdskommittén

Waldenström, Cecilia; Westholm, Erik

Keywords

landsbygdsutveckling; landsbygdsforskning; landsbygdspolitik

Published in


ISBN: 978-91-38-22662-9
Publisher: Statens Offentliga Utredningar Fritzes