Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2006

Om att förstå och stödja lokala utvecklingsprocesser

Waldenström Cecilia, Olsson Kåre

Keywords

Lokal utveckling; landsbygdsutveckling;

Published in


Publisher: Folkrörelserådet Hela Sverige Ska Leva