Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2018

Viltvårdsavgiften : en studie av svenskarnas vilja att betala det statliga jaktkortet

Eriksson, Max; Hansson, Katarina; Ericsson, Göran; Sandström, Camilla

Published in

Rapport / Naturvårdsverket
2018, number: 6853ISBN: 978-91-620-6853-0Publisher: Naturvårdsverket