Skip to main content
Report, 2019

Kol och kväve i mark och grödor i försök med monokulturer och växtföljder

Palmborg, Cecilia

Keywords

kolhalt i marken; kvävehalt i marken; kvävefixering; proteinhalt i vall; monokulturer; korn; potatis; rajgräs; foderraps; havre; ärt; vall; växtföljd

Published in

Rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
2019, number: 2019:2
Publisher: Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/98571