Skip to main content
Report, 2018

Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023

Naddafi, Rahmat; Brockmark, Sofia; Wennhage, Håkan; Olsson, Jens; Bergström, Lena; Svensson, Filip; Åström, Mårten; Gunnartz, Ulrika; Sagebakken, Gry; Schönberg-Alm, David; Haas, Fredrik; Hårding, Karin; Härkönen, Tero; Ahola, Markus; Carlström, Julia; Karlsson, Anna; Gamfeldt, Lars; Westling, Anna; Blomqvist, Mats; Nyström-Sandman, Antonia;
Show more authors

Published in

Havs- och vattenmyndighetens rapport
2018, number: 2018:27
ISBN: 978-91-88727-18-3
Publisher: Havs- och vattenmyndigheten