Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2018

Faktablad för att bedöma god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen. 1.2F Förekomst av nyckelart av fisk i kustvatten – abborre och skrubbskädda (Östersjön)

Olsson, Jens; Ericson, Ylva; Bergström, Lena; Åström, Mårten; Gunnartz, Ulrika; Häubner, Norbert; Zweifel, Ulla Li

Published in


Publisher: Havs- och vattenmyndigheten