Skip to main content
Factsheet, 2018

Faktablad för att bedöma god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen. 1.2F Förekomst av nyckelart av fisk i kustvatten – abborre och skrubbskädda (Östersjön)

Olsson, Jens; Ericson, Ylva; Bergström, Lena; Åström, Mårten; Gunnartz, Ulrika; Häubner, Norbert; Zweifel, Ulla Li

Published in


Publisher: Havs- och vattenmyndigheten

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Ericson, Ylva (Sjöblom, Ylva)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Åström, Mårten
Swedish Agency for Marine and Water Management
Gunnartz, Ulrika
Swedish Agency for Marine and Water Management
Häubner, Norbert
Swedish Agency for Marine and Water Management
Zweifel, Ulla Li
Swedish Institute for the Marine Environment

Associated SLU-program

Coastal and sea areas

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/98582