Skip to main content
Factsheet, 2018

Faktablad för att bedöma god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen. 4.2A Abundans av viktiga funktionella grupper av fisk i kustvatten

Olsson, Jens; Ericson, Ylva; Bergström, Lena; Åström, Mårten; Gunnartz, Ulrika; Häubner, Norbert; Zweifel, Ulla Li

Published in


Publisher: Havs- och vattenmyndigheten