Skip to main content
Report, 2018

Inventering av järv 2018

Tovmo, Mari; Höglund, Linda; Mattisson, Jenny

Keywords

järv; Gulo gulo; antal föryngringar; inventering; populationsutveckling; Skandinavien

Published in

Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia
2018, number: 2018:3
eISBN: 978-82-426-3294-4
Publisher: Rovdata; Viltskadecenter, Grimsö forskningsstation, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Tovmo, Mari
Norwegian Institute for Nature Research (NINA)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Mattisson, Jenny
Norwegian Institute for Nature Research (NINA)

Associated SLU-program

Wildlife Damage Centre

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/98607