Skip to main content
Report, 2017

Studie av växtskyddsmedels stabilitet i honungsbin samt av individvariation i fältexponering

Jonsson, Ove; Kreuger, Jenny

Keywords

bin; växtskyddsmedel; invidvariation; stabilitetsutvärdering

Published in

CKB rapport
2017, number: 2017:1
ISBN: 978-91-576-9368-6, eISBN: 978-91-576-9369-3
Publisher: Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel, Sveriges lantbruksuniversitet