Skip to main content
Report, 2018

Identifiering av vattenskyddsområden med låg risk för påverkan av växtskyddsmedel

Jarvis, Nicholas; Gönczi, Mikaela; Kreuger, Jenny

Keywords

vattenskydd; växtskyddsmedel; föroreningar

Published in

CKB rapport
2018, number: 2018:1
ISBN: 978-91-576-9558-1
Publisher: Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB), Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Kreuger, Jenny
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

Associated SLU-program

Non-toxic environment

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/98624