Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2018Open access

Identifiering av vattenskyddsområden med låg risk för påverkan av växtskyddsmedel

Jarvis, Nicholas; Gönczi, Mikaela; Kreuger, Jenny

Keywords

vattenskydd; växtskyddsmedel; föroreningar

Published in

CKB rapport
2018, number: 2018:1
ISBN: 978-91-576-9558-1
Publisher: Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB), Sveriges lantbruksuniversitet