Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2019

Digitaliserad grisproduktion

Guzhva, Oleksiy; Rørvang, Maria Vilain

Keywords

grisproduktion; digitalisering

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2019, number: 2019:5
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet