Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2018Open access

Mervärden som konkurrensmedel : affärsmodeller och kompetenser för framgångsrika mervärdesstrategier

Fernqvist, Fredrik; Karlsson, Ove; Sadovska, Vera

Keywords

mervärden; lönsamhet; konkurrenskraft; mervärdesstrategier; landsbygdsprogrammet; kompetensutveckling

Published in

SLU Future Food Reports
2018, number: 2eISBN: 978-91-576-9606-9Publisher: SLU Future Food, Sveriges lantbruksuniversitet