Skip to main content
Report, 2018

Mervärden som konkurrensmedel

Fernqvist, Fredrik; Karlsson, Ove; Sadovska, Vera

Keywords

mervärden; lönsamhet; konkurrenskraft; mervärdesstrategier; landsbygdsprogrammet; kompetensutveckling

Published in


eISBN: 978-91-576-9606-9
Publisher: SLU Future Food, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

UKÄ Subject classification

Food Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/98633