Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2018Open access

Undersökning av pesticidorsakade effekter på bentiska organismsamhällen i jordbrukspåverkade vattendrag

Goedkoop, Willem; Kahlert, Maria

Keywords

bekämpningsmedel; växtskyddsmedel; toxiska enheter; ytvatten; bottenfauna; påväxtalger

Published in

CKB rapport
2018, number: 2018:2
ISBN: 978-91-576-9528-4, eISBN: 978-91-576-9529-1
Publisher: Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel, Sveriges lantbruksuniversitet