Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2018Open access

Utvärdering av systemet "Veranda Breeder" för värphöns och tuppar i produktion av kläckägg

Gunnarsson, Stefan

Keywords

värphöns; tuppar; kläckägg; äggproduktion; djurhälsa; djurskydd; djurvälfärd

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2018, number: 50Publisher: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges lantbruksuniversitet