Skip to main content
Report, 2018

Utvärdering av systemet "Veranda Breeder" för värphöns och tuppar i produktion av kläckägg

Gunnarsson, Stefan

Keywords

värphöns; tuppar; kläckägg; äggproduktion; djurhälsa; djurskydd; djurvälfärd

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2018, number: 50
Publisher: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/98675