Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2018Open access

Fjärranalysforskning på Remningstorp – exempel från SLU

Olsson, Håkan; Lindberg, Eva; Wallerman, Jörgen; Holmgren, Johan

Keywords

Remningstorp, Fjärranalys, laser, radar, satellit, skogliga skattningar

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2018, number: 479
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet