Skip to main content
Factsheet, 2018

Ozon som behandling för att minska lagringsskador på äpple

Olsson, Marie; Gustavsson, Karl-Erik

Keywords

äpplen; ozonbehandling; lagringsskador

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2018, number: 2018:21
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Breeding
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Breeding

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/98819