Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2018

Ozon som behandling för att minska lagringsskador på äpple

Olsson, Marie; Gustavsson, Karl-Erik

Keywords

äpplen; ozonbehandling; lagringsskador

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2018, number: 2018:21
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap