Skip to main content
Report, 2006

Ett svenskt torvbruk som är gynnsammare vad avser växthusgaser ur ett livscykelperspektiv - en kritisk analys

Finnveden, Göran; Lundin, Lars

Published in

Trita-Infra-fms
2006, number: 2006:04
Publisher: KTH Samhällsplanering och miljö

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Finnveden, Göran
Royal Institute of Technology (KTH)

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Economics and Business
Social Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/9882