Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2006

Ett svenskt torvbruk som är gynnsammare vad avser växthusgaser ur ett livscykelperspektiv - en kritisk analys

Finnveden, Göran; Lundin, Lars

Published in

Trita-Infra-fms
2006, number: 2006:04
Publisher: KTH Samhällsplanering och miljö

  UKÄ Subject classification

  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Economics and Business
  Social Sciences

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/9882