Skip to main content
Factsheet, 2017

Utvärdering och selektion i donerade potatislinjer

Carlson-Nilsson, Ulrika; Reslow, Fredrik

Keywords

växtförädling; potatis; utvärdering; selektion

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2017, number: 2017:26
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Breeding
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Breeding

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/98839