Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2017

Utvärdering och selektion i donerade potatislinjer

Carlson-Nilsson, Ulrika; Reslow, Fredrik

Keywords

växtförädling; potatis; utvärdering; selektion

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2017, number: 2017:26
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet