Skip to main content
Factsheet, 2017

Integrerad ogräsbekämpning i sådd lök

Hansson, David; Björkholm, Anna-Mia; Svensson, Sven-Erik

Keywords

lökodlingar; fältförsök; integrerad ogräsbekämpning; bandsprutning; mekanisk bekämpning; kemisk bekämpning

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2017, number: 2017:36
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Björkholm, Anna-Mia
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/98840