Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2017

Integrerad ogräsbekämpning i sådd lök

Hansson, David; Björkholm, Anna-Mia; Svensson, Sven-Erik

Keywords

lökodlingar; fältförsök; integrerad ogräsbekämpning; bandsprutning; mekanisk bekämpning; kemisk bekämpning

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2017, number: 2017:36
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet