Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2018

Konsten att gestalta, planera och bygga en temporär trädgård

Svensson, Karin; Jones, Emma B.; Wingren, Carola

Published in

Movium Fakta
2018, number: 2018:1
Publisher: MOVIUM, Sveriges lantbruksuniversitet