Skip to main content
Other publication in scientific journal, 2018

Växtförädling i hortikulturell frilandsodling

Anflo, Eva; Eriksson, Dennis; Fernqvist, Fredrik; Ramestam, Ludvig; Spendrup, Sara

Published in

Sveriges utsädesförenings tidskrift
2018, number: 2, pages: 24-29