Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2019

Näringsläckage från en vermikulitlera med konventionell odling jämfört med ogödslad träda

Ulen, Barbro; Etana, Ararso; Larsbo, Mats; Blomberg, Maria

Keywords

växtnäringsläckage; jordbruksmark; fosforutlakning

Published in

Ekohydrologi
2019, number: 157
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet