Skip to main content
Report, 2019

Näringsläckage från en vermikulitlera med konventionell odling jämfört med ogödslad träda

Ulen, Barbro; Etana, Ararso; Larsbo, Mats; Blomberg, Maria

Keywords

växtnäringsläckage; jordbruksmark; fosforutlakning

Published in

Ekohydrologi
2019, number: 157
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Ulen, Barbro
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Soil Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/98896