Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2018

Snabbt växande kooperation i Kina

Nilsson, Jerker

Abstract

Redan före den kommunistiska revolutionen 1949 fanns det lite grann av lantbrukskooperation i Kina. Även på 1980-talet uppstod en del föreningar. Det var dock inte förrän efter det att en lag om kooperativt företagande tillkom år 2007 som lantbrukskooperationen verkligen expanderade. Det blev närmast en explosion med omkring 60 procent fler föreningar per år. Idag är Folkrepubliken Kina utan tvivel det land, där det finns mest lantbrukskooperation. Regeringen uppger en siffra på upp emot 1,4 miljoner registrerade föreningar år 2015.

Keywords

lantbrukskooperation; kooperativa företag; Kina

Published in

Lantbrukets affärer
2018, Volume: 9, pages: 33-33

    UKÄ Subject classification

    Business Administration

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/98926