Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book (editor), 2019

Uppsala Medicinhistoriska förenings årsskrift 2019


Karlmark, Bertil (ed.); Appelgren, Lars-erik (ed.); Simonsson, Bengt (ed.)

Published in

Uppsala medicinhistoriska förening
2019,
Publisher: Uppsala Medicinhistoriska Förening