Skip to main content
Book chapter, 2019

Senap – inte bara till korv och skinka

Appelgren, Lars-erik

Published in

Uppsala medicinhistoriska förening
2019, pages: 107-117
Book title: Uppsala Medicinhistoriska Förenings Årsskrift 2019
Publisher: Uppsala Medicinhistoriska Förening