Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 2019

Senap – inte bara till korv och skinka

Appelgren, Lars-erik

Published in

Uppsala medicinhistoriska förening
2019, pages: 107-117
Title: Uppsala Medicinhistoriska Förenings Årsskrift 2019
Publisher: Uppsala Medicinhistoriska Förening