Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 2019

Hernquistska biblioteket i Skara - Högtidlig återinvigning av ”Arkivet” den 28 september 2018

Appelgren, Lars-erik

Published in

Uppsala medicinhistoriska förening
2019, pages: 210-216
Title: Uppsala Medicinhistoriska Förenings Årsskrift 2019
Publisher: Uppsala medicinhistoriska förening