Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2017Open access

Referensmätning av klimat vid Skogliga Försöksparkerna : årsrapport 2016


Ottosson Löfvenius, Mikaell (ed.)

Keywords

temperaturmätningar; globalstrålning; väderstatistik; försöksstationer

Published in

Referensmätning av klimat vid skogliga försöksparkerna : årsrapport
2017, number: 2016
Publisher: Enheten för skoglig fältforskning, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Meteorology and Atmospheric Sciences

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/98988