Skip to main content
Report, 2006

Myllrande Våtmarker- Förslag till uppföljning av delmålet om byggande av skogsbilvägar över värdefulla våtmarker

Lundström, Anders; Dolk, Chatarina; Sporrong, Henrik; Tormalm, Karin; Öberg, Arne

Published in

Rapport / Skogsstyrelsen
2006,
Publisher: Skogsstyrelsens Förlag