Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2019Open access

Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk : årsrapport för 2018

Bryhn, Andreas; Flink, Henrik; Franzén, Fredrik; Lingman, Anna

Keywords

kärnkraft; kylvatten; recipientkontroll; provfiske; bottenfauna; främmande arter; kylvattenintag

Published in

Aqua reports
2019, number: 2019:4eISBN: 978-91-576-9636-6Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet