Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Research article - Peer-reviewed, 2006

Förekomst av Lawsonia intracellularis och Brachyspira spp. hos häst

Johansson, Ted; Ronéus, Merike; Råsbäck, Therese; Jacobson, Magdalena; Fellström, Claes

Published in

Svensk Veterinärtidning
2006, number: 10, pages: 11-15