Skip to main content
Factsheet, 2019

Sortprovning 2018 - vallgräs och vallbaljväxter

Viklund, Evelina

Keywords

sortprovning; vallbaljväxter; vallgräs

Published in

Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
2019, number: 2019:2
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/99200