Skip to main content
Report, 2019

Utveckling av utbildningsverktyg för Smart Phone och Surfplatta om arbete och säkerhet i mjölkproduktion

Göransson, Eva; Lunner Kolstrup, Christina

Keywords

utbildningsverktyg; arbetsskydd; mjölkproduktion; mobilapplikationer

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2019, number: 2019:3
ISBN: 978-91-576-8962-7
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Work Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/99234