Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2019Open access

Utveckling av utbildningsverktyg för Smart Phone och Surfplatta om arbete och säkerhet i mjölkproduktion

Göransson, Eva; Lunner Kolstrup, Christina

Keywords

utbildningsverktyg; arbetsskydd; mjölkproduktion; mobilapplikationer

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2019, number: 2019:3
ISBN: 978-91-576-8962-7
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet